Sign up to receive updates by email

Monday, 24 November 2014

PEN Y DAITH! JOURNEY'S END!

Yr Estyniad Gwydr/The Glass Extension


Daeth y dynion o WASP, Caer gyda'r gwydr. 

The men from WASP, Chester arrived with our glass. A dyma'r canlyniad. Mae hwn yn well nac oeddwn yn disgwyl. Pawb yn y dref yn ei hoffi yn ffodus, gyda'r estyniad newydd fodern yn gweddu gyda'r hen.

This has exceeded our expectations I'm pleased to say. Everyone in the town seems to love it and the new really sets off the old.
Dyma'r olygfa o'r siop i'r gofod gwydr a gwelwch y grisiau yn mynd i lawr i'r siop win yn y selar ar y chwith.

This is the view from the shop into the glass extension with the stairs going down to the cellar wine shop.


Wrth eistedd yma, y syniad yw bod yr hen adeilad a'r iard yn cael ei arddangos. Dros y 400 mlynedd ddiwethaf, mae sawl haen wedi'i ychwanegu a dyma'n cyfraniad 21ain ganrif i'r hen le.

Sitting here, you can see the old building and courtyard fully exposed. The building has been changed and added to over at least 400 years and this is our 21st century contribution to the layers of time. Hapus iawn gyda'n logo newydd!

Very happy with our new logo!


Y penderfyniad terfynol i goroni'r bar oedd sinc. Rydym yn hoff iawn o'r metel yma, bydd yn torri ar draws y coed yn yr ystafell heb deimlad oeraidd, oherwydd mae'n feddal ei olwg. Hefyd, bydd yn magu cymeriad wrth aeddfedu gydag ambell dolc a newid lliw, unwaith eto, mae gadael y deunydd ddweud ei hanes dros y blynyddoedd.

The final decision finally came down to zinc for the bar's crowning glory. It's beautifully soft and cuts across the wood-dominated room without seeming too harsh. As it ages, its character should develop with a soft patina and the dents and bumps of wear, allowing the materials to tell their story of usage over the years.A'r noson arbennig? 27ain Tachwedd 2014 - Noson Siopa Hwyr Dolgellau. Welwn ni chi yna. 

And the special night? 27th November, 2014 - Dolgellau Late Night Shopping. See you there.No comments:

Post a Comment