Sign up to receive updates by email

Sunday, 15 June 2014

Yr Estyniad Gwydr/The Glass Extension

Sialens a Hanner/A Real Challenge

Edrychwch ar y post cyntaf a gwelwch hen estyniad to fflat ar ochr yr adeilad. Hwn fydd yr estyniad gwydr ble roedd ar un tro, ychydig o iard neu gwrt bach. Fel y gallwn agor y grisiau gwreiddiol yn ôl i'r seler i gael y siop win yno, ein bwriad yw rhoi estyniad gwydr drosto a bydd lle i eistedd yma hefyd.

If you look at the earlier blogposts, you can see a bit of an ugly flat roof extension. This is will be a glass extension with seating, providing a modern contrast for the old building. Hopefully, this will retain the idea of the courtyard whilst allowing us to open the old stairway into the cellar to create a cellar shop.
Daeth Meirion y mab sydd a'r cwmni Xtreme Track i dyllu i lawr i'r seler a dyna ble darganfuwyd yr hen risiau.

Meirion Black of Xtreme Track came along with his digger to excavate and we were delighted to uncover the old staircase leading to the cellar.Meirion & Phil - tough job on their hands.

Grisiau gwreiddiol - Original stepsWedyn, roedd rhaid cael Wyn Rowlands yn ôl i roi strwythur dur i mewn yn barod i ddal y gwydr.

Enter Wyn Rowlands again to erect the steel structure ready for the glass.

Dyma'r agoriad i'r estyniad gwydr cyn i Dylan gael ei ollwng arno...

Here's the entrance to the glass extension before Dylan was let loose on it...

....peek a boo...

...ac ar ôl.

...and after
Tra mae'r gwaith yn carlamu'n ymlaen, rydym yn brysur yn y siop win/caffi ac yn cynnal sesiynau blasu: Blasu Bach Nos Wener yn rhad ac am ddim yn ogystal â mynd ar daith i gynnal nosweithiau blasu. Y diwethaf yn Llanerfyl i godi arian i Bwyllgor yr Eisteddfod Genedlaethol. Wel dyma griw da oedd yma.

Meanwhile, the wine business continues in the old Dylanwad as a shop and cafe/bar in the day. The free mini tastings on Friday nights are well attended - the last one showcasing our new wines from Italy. We continue to supply shops and restaurants in the area and conduct tutored tastings too, the last one in Llanerfyl to raise money for the Eisteddfod.

Barod am y noson/Ready to start.

Terri & Dylan

Fel athrawes, mae'r pleser o wylio Dylan yn ymladd i gadw sylw cynulleidfa sy'n, gawn ni ddweud, cynyddu yn eu mwynhad o'r gwin, yn eithaf sadistaidd mae'n debyg. Dyma nhw'n gwrando'n astud...

As a teacher I admit freely to taking pleasure watching Dylan battle for the attention of a slowly mellowing audience whose inclination to listen is fading with every sip. Here's a nice quiet and attentive audience........hmmm, gorfod gweithio ychydig bach yn galetach ar ôl y trydydd gwin!

....and working a bit harder there to keep control after the third wine!Diolch am eich diddordeb yn ein prosiect. Byddaf yn gweithio tuag at beidio gyrru hysbyseb pob tro mae post newydd allan, felly os hoffech barhau i gael eich diweddaru, arwyddwch i'w dderbyn trwy e-bost. Gadewch i mi wybod os oes unrhyw anhawster.

Thank you for your interest in our project. I am working towards stopping notifications of when a post is published, so if you want updates, sign up to receive them by e-mail. Let me know if you have any difficulties with this. 


No comments:

Post a Comment