Sign up to receive updates by email

Tuesday, 19 June 2012

Siop/Bar Gwin - The Bar/Wine Shop

Llawr Cyntaf/Ground Floor


Dyma'r llawr ble mae'r shop bresennol. Yr hen silffoedd dal i mewn a'r wal (ddu?) tu nol.  Duw a wyr beth sydd tu nol i'r gweddill o'r cladding. Dechreuwyd drafodaethau am beth sy'n bosib efo Rhys Davies y pensaer o Bala wythnos diwethaf a mae cyfarfod arall mwy ffurfiol wythnos nesaf.

This is the ground floor and was the shop area when it was Threshers. We intend to take down a lot of the studding and open it out to the back hopefully. We started talks with the tried and trusted architect Rhys Davies from Bala today. Wondering if there's any point keeping the old shelving?


Bocs gwag pren Fonseca yn edrych yn unig iawn! 


The Fonseca Port box looks rather forlorn!

Bocs gwag Fonseca empty box.


Mae'r hen gegin staff yn cysylltu y siop bresennol a'r darn sydd ar y dde wrth edrych ar yr adeilad. Dwi'n siwr oedd rhywun yn ganol gwneud paned pan adawsom. Roedd Tess wedi gadael neges ar Facebook yn son am amseroedd hapus oedd wedi cael yma, mwy i ddod gobeithio!

The old staff kitchen here connects the shop area and the boarded up lean-to.  I swear someone was about to make tea when the orders to lock up and go came. Tess left a Facebook message about how sad it was to see it and what good memories she has of working here. I shall make a point of inviting her down for a free drink when we open!Swyddfa yn y cefn, tu ol i'r siop. Mae rhywun yn gweld oed y lle yn dechrau amlygu yma.  Efallai agor trwodd i'r cefn yn hollol, neu efallai byse toiled yn mynd yma - dwi'n cymeryd bydd rhaid cael un ar y llawr yma. Mae digon o le i swyddfa ar y trydydd llawr.

This old office behind the shop area begins to reveal the age of the building. There may well be a case for bringing in an archaeologist which will be very interesting. We can possibly get rid of the studding to reveal this either as part of the shop or we do have to remember that we probably have to fit in a toilet somewhere on the ground floor.Yr ochr i'r dde o'r siop gwelwch yn y ddau lun nesaf. Roedd siop bwydydd cyflawn yma flynyddoedd yn ol a does gennai ddim syniad beth oedd yna gynt. Mae ambell i stori yn dechrau cael ei adrodd i ni am yr adeilad rwan. Os oes rhywun efo lluniau neu atgofion/gwybodaeth am y lle o gwbl gyrrwch neges, neu galwch. Byddwn yn dechrau ffurfio cynllun yn fuan a mae unrhyw wybodaeth yn werthfawr iawn.

This is the right hand side of the building now in the next two pictures, where that old boarded off lean-to is now. I remember it only as a wholefoods shop at one time but that's a while ago now, when Threshers was Terry Platt's. If anyone has any old pictures or information/stories we'd love to hear from you - information about the past may well inform what we will do in the future.

Edrych i mewn i'r 'lean-to' - Looking into the 'lean-to'Un ffordd o gadw silffoedd fyny! Novel shelving!


Peidiwch ac ecseitio gormod, ond efallai byddaf efo fideo ar y blog nesa. Dyl yn blasu gwin am y tro cyntaf yn ein siop newydd.


If all goes to plan, the next blog could well involve a video of Dylan (just a bit of wine tasting, nothing lewd) - let's see if I can master the technology!

No comments:

Post a Comment